Med květový

Náš květový med pochází zejména z nektarů květů ovocných stromů, kvetoucích  rostlin v zahradách a kvetoucích zemědělských plodin z okolí Vysoké u Příbramě a Vranovického Dvora. Květové medy obsahují větší množství pylových zrn, mají vysoký obsah glukózy tj. jednoduchého cukru, který po několika dnech vytváří krystaly a med velmi rychle krystalizuje. Tato přirozená vlastnost medu není na závadu, naopak je to důkaz, že med nebyl vystaven mikrofiltraci a ošetření ultrazvukem.

Nabízíme balení pouze po 1000 gramech.