V KVĚTNU TO LÍTÁ A V ČERVNU SE VYTÁČÍ…

V KVĚTNU TO LÍTÁ A V ČERVNU SE VYTÁČÍ…

Čas letí a po velmi nezvykle teplém  květnu začíná čas medobraní. Včelky jsou se svou prací hotovy a teď je řada na nás, abychom jejich obdivuhodnou práci stočili do sklenic a předali vám ji i s tím kouskem slunce, kterého bylo letos  opravdu požehnaně. S velmi vysokými teplotami došlo k rychlému nástupu kvetení všeho dostupného. Nicméně včely ještě nebyly v plné síle a tak bohužel jak vše rychle vykvetlo, následně vše i naráz odkvetlo. Tak se paradoxně stalo, že ač bylo snůšky hodně, bylo ji hodně pouze v omezený čas a to v době, kdy s tím včely jaksi „nepočítaly“ a neměly tolik létavek, které by se za snůškou vypravily. Med je sice opravdu opět výborný a s procentem vody pouze kolem 16-16,5, nicméně je ho téměř o polovinu méně, než normálně vytáčíme.